product_detail.title

Mành Cuộn Họa Tiết Be Trắng

Giá ban đầu

Mành cuộn họa tiết be trắng

Chất liệu: BO,DM,RQ: 100% polyester + coating: 100% acrylic;

Q: 100% polyester; LN: 85% cotton + 15% linen; FS: 100% polyester 

Previous product Next product